Дистанційне навчання

Шановні здобувачі освіти! У звязку з переходом на дистанційний формат навчання прохання надсилати виконані завдання на електронну адресу ludmila27051970@gmail.com. Бажаю успіху!

12.05.2023,  10 група географічний модуль, 12 група географічний модуль 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

12.05.2023

12

4

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

12.05.2023

10

6

Тема уроку: «Сучасні уявлення про географічну оболонку, її межі, склад та вертикальну будову. Джерела енергії процесів у географічній оболонці.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1vUpkxM37kv7VEfOGMfwIt0IA_G1tvX6H/view?usp=sharing
 2. Випишіть у робочий зошит визначення географічної оболонки.
 3. Складіть схему складових географічної оболонки.

 

12.05.2023

10

7

Тема уроку: «Загальні закономірності географічної оболонки. Поєднання закономірностей цілісності та дискретності. Види географічної дискретності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1uU6_d9WJBAhrmdyFTHElZ9qS0rKSVw4w/view?usp=sharing

Побудуйте схему «Закономірності географічної оболонки»

12.05.2023

10

8

Тема уроку: «Закономірність колообігів речовини та перетворення енергії, види колообігів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1s60JQ2F4Zsb3c3r_X6PCfgJANTekszZy/view?usp=sharing  
 2. Перегляньте презентацію за посиланням: https://www.slideshare.net/Natali2017/ss-68253006
 3. Випишіть у робочий зошит визначення колообігу речовин.

 

 

 

 

11.05.2023,  10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

11.05.2023

10

2

Тема уроку: «Географія — система наук про природу, населення і господарство. Особливе місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук. Місце фізико-географічних знань у природничо-науковій картині світу і образі природи старшокласників. Структура системи географічних знань, їх зв’язок з іншими природничими знаннями. Особливості географічного світосприйняття.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1Gbv3b-DIvu4cjE7ZACSSrseebf25K13d/view?usp=sharing
 2. Випишіть у зошит визначення географії, як системи наук.

Замалюйте схему структури системи географічних знань.

11.05.2023

10

5

Тема уроку: «Формування фізико-географічних уявлень, ідей, теорій, методів в контексті історії розвитку природознавства».

Завдання до уроку:

Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням:  https://drive.google.com/file/d/1-zi60jrocXsDjTPH8FGtXIslhnAgnXw_/view?usp=sharing

 1. Випишіть у зошит прізвища українських географів та зазначте їх відкриття та досягнення.

Розгляньте  у атласі основні маршрути першовідкривачів материків, великих подорожей.

11.05.2023

10

7

Тема уроку: «Основні напрями та методи фізико-географічних досліджень, їхнє пізнавальне і прикладне значення.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.  https://drive.google.com/file/d/1OaRZxJ_8b--k6kkII9jBzZXjZlowLbMp/view?usp=sharing

Складіть  схему «Методи фізико-географічних досліджень».

11.05.2023

10

8

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

 

 

 

 

10.05.2023,  11 група громадянська освіта, 12 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

10.05.2023

11

1

Тема уроку: «Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 48 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «міграція», «іміграція», «еміграція».

10.05.2023

11

2

Тема уроку: «Міжнародні відносини. Особливості міжнародного права. Система безпеки».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 49 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «міжнародні відносини», «міжнародне право».

10.05.2023

12

4

Тема уроку: «Географія — система наук про природу, населення і господарство. Особливе місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук. Місце фізико-географічних знань у природничо-науковій картині світу і образі природи старшокласників. Структура системи географічних знань, їх зв’язок з іншими природничими знаннями. Особливості географічного світосприйняття.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1Gbv3b-DIvu4cjE7ZACSSrseebf25K13d/view?usp=sharing
 2. Випишіть у зошит визначення географії, як системи наук.

Замалюйте схему структури системи географічних знань.

10.05.2023

12

5

Тема уроку: «Формування фізико-географічних уявлень, ідей, теорій, методів в контексті історії розвитку природознавства».

Завдання до уроку:

Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням:  https://drive.google.com/file/d/1-zi60jrocXsDjTPH8FGtXIslhnAgnXw_/view?usp=sharing

 1. Випишіть у зошит прізвища українських географів та зазначте їх відкриття та досягнення.

Розгляньте  у атласі основні маршрути першовідкривачів материків, великих подорожей.

10.05.2023

12

6

Тема уроку: «Основні напрями та методи фізико-географічних досліджень, їхнє пізнавальне і прикладне значення.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.  https://drive.google.com/file/d/1OaRZxJ_8b--k6kkII9jBzZXjZlowLbMp/view?usp=sharing

Складіть  схему «Методи фізико-географічних досліджень».

08.05.2023,  11 група громадянська освіта

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

08.05.2023

11

1

Тема уроку: «Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Загрози сучасному світу. Збройна агресія рф проти України як виклик світовому порядку та демократичним цінностям.».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 47 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «глобалізація», «інтеграція».

24.02.2023., 32 група біолого-екологічний модуль

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

24.02.2023

32

1

Тема уроку: «Модифікаційна мінливість».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://naurok.com.ua/urok-modifikaciyna-minlivist-46111.html

 1. У робочий зошит випишіть визначення модифікаційної мінливості, варіаційного ряду.

 

24.02.2023

32

2

Тема уроку: «Поняття про ген. Основні закономірності функціонування генів у про- та еукаріотів.»

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст за посиланням

https://naurok.com.ua/urok-z-biologi-ponyattya-pro-gen-17446.html

2. Випишіть у зошити класифікацію генів.

23.02.2023, 22 група фізіологія харчування, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

23.02. 2023

11

1

Тема уроку: «Маніпуляції в медіа просторі. Як розпізнати рейкову інформацію, пропаганду, постправду».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 33 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. У робочий зошит випишіть визначення «новина», «фейк».

23.02.2023

22

6

Тема уроку: «Раціональне харчування робітників».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текст, перейшовши за посиланням

https://docs.google.com/document/d/17rMXW4kFvynQr8AsVslqTHrKfLYYoYIr/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. Випишіть у робочий зошит класифікацію категорій робітників.

 

22.02.2023., 32 група біолого-екологічний модуль 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

22.02.2023

32

1

Тема уроку: «Комбінативна мінливість».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://naurok.com.ua/urok-11-biologiya-11-klas-data-19-10-tema-kombinativna-minlivist-mutaciyna-minlivist-61481.html

 1. У робочий зошит випишіть визначення комбінативної мінливості.

 

22.02.2023

32

2

Тема уроку: «Мутаційна мінливість. Види мутацій та мутагени».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст за посиланням

https://naurok.com.ua/urok-11-biologiya-11-klas-data-19-10-tema-kombinativna-minlivist-mutaciyna-minlivist-61481.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «мутації», «мутаційна мінливість», «мутагени».

02.02.2023, 22 група фізіологія харчування, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

02.02. 2023

11

1

Тема уроку: «Реклама. Вплив мас медіа на формування громадської думки та власної позиції людини».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 30 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Побудуйте схему «Види реклами».

02.02.2023

22

6

Тема уроку: «Особливості раціонального харчування».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текст, перейшовши за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1tJGRi4oy9hERK4nY5HU1ZxmlwDBtH850/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. Випишіть у робочий зошит визначення раціонального харчування.

 

  

30.12.2022 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

30.

12.

22

22

8

Тема уроку: «Фізіологічні вимоги до раціону харчування»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/17D1EK0DCJxnn-ph1hFZrP9A-H7YbYSc7/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. Зробіть короткий конспект прочитаного.

 29.12.2022 року, 22 група фізіологія харчування

  

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

29.

12.

22

22

8

Тема уроку: «Структура харчового раціону»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1MsPaP6-RbwCJdGd2b9jHx80Ln0it7SBT/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. У робочий зошит випишіть визначення харчового раціону.

 28.12.2022 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

28.

12.

22

22

8

Тема уроку: «Вимоги до раціонального харчування»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1IairJLbGS26aZiVBIrsF2E8j1RUsFM1l/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. У робочий зошит випишіть вимоги до раціонального харчування.

23.12.2022 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

23.

12.

22

22

8

Тема уроку: «Закони раціонального харчування»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/10DKVkwk7BZrs1UU3U9iC8S8G-LnrBrs4/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. У робочий зошит випишіть визначення раціонального харчування та законів раціонального харчування.

22.12.2022 року, 22 група фізіологія харчування

 

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

22.

12.

22

22

8

Тема уроку: «Використання продуктів тваринного походження у лікувальному харчуванні»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/18SrSpYGs1C_7vKMvLbgdAf-K-1fUabhh/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. Зробіть короткий конспект прочитаного .

21.12.2022 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

21.

12.

22

22

8

Тема уроку: «Використання продуктів рослинного походження у лікувальному харчуванні»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/11uYTa1k1s_-rrdFfDwFcP2wi2qpTLcaJ/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. Занотуйте до робочого зошита значення зернових продуктів та фруктів і овочів у лікувальному харчуванні .

10.12.2022.,  22 група фізіологія харчування

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

10.12.

2022

22

2

Тема уроку: «Нормування мінеральних речовин у раціонах харчування. Фізіологічне значення води»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

 https://docs.google.com/document/d/1mUvhHXzvhWTbRpgkgbO4HW8ApUOxkib-/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true 

2У робочий зошит випишіть визначення та приклади макро та мікроелементів.

 

10.12.

2022

22

3

Тема уроку: «Використання продуктів тваринного походження у раціональному харчуванні»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

 https://docs.google.com/document/d/1EeE6rXJoA3YmG0294AjIfJcCwXBxmm7R/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

 

09.12.2022., 22 група географічний модуль, узагальнення знань, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

09.12.2022

22

6

Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

 1. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту.

3. Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

Дедлайн 14 грудня.

 

09.12.2022

22

7

Тема уроку: «Образ природи учня 10 класу»

Завдання до уроку:

1.                 Підготувати презентацію «Мій образ природи».

 

09.12. 2022

11

8

Тема уроку: «Шкільна громада».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 27 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Побудуйте схему «Принципи учнівського самоврядування».

 

08.12.2022., 22 група географічний модуль, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

08.12.2022

22

6

Тема уроку: «Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1BG-oDQFJdcwB8rGsCBwpIeLLLZRY-2yJ/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

3. Випишіть у робочий зошит визначення глобальних проблем людства та їх перелік.

 

08.12.2022

11

7

Тема уроку: «Громадянська позиція, активність та відповідальність. Волонтерство.».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 26, ст..119-120 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення поняття: «волонтер».

07.12.2022., 32 група, основи трудового законодавства, 22 група фізіологія харчування, географічний модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

07.12.

2022

32

2

Тема уроку: «Види та межі матеріальної відповідальності».

1. Уважно прочитайте текст за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1Qk5ik0eBeM3eMKnYc_3Thm8aLCXhMlhc/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. У робочий зошит запишіть визначення поняття «матеріальна відповідальність» та види матеріальної відповідальності.

3. Зробіть короткий конспект щодо умов матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

 

07.12.

2022

22

3

Тема уроку: «Нормування вітамінів у раціонах харчування»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

 https://docs.google.com/document/d/1ctAyVj_HY0gfB4F_9Hbq-Iu9CIjB9mw5/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

 

07.12.2022

22

7

Тема уроку: «Поняття про географічне середовище, природно-ресурсний потенціал. Класифікація природних ресурсів».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1WItZYJy3QfKXeDhjiZINbYQZPO_1HMKq/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b4YjetOhtp0
 2. У робочому зошиті складіть схему класифікації природних ресурсів.

 

06.12.2022., 32 група «Основи трудового законодавства»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

06.12.

2022

32

8

Тема уроку:« Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.»

1.                              Уважно прочитайте текс за посиланням

https://docs.google.com/document/d/11LzXYkMgfeC7-pszn4Mjks7aPHTu8YIQ/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2.                              Випишіть у робочий зошит визначення «дисципліна» та види заохочень і стягнень.

 

03.12.2022., 32 група «Основи трудового законодавства»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

03.12.

2022

32

 

Тема уроку:«Права громадян України на працю. Трудовий договір.»

1.                              Уважно прочитайте текс за посиланням https://docs.google.com/document/d/1DR6RnE3PPvNgbAgdd5WUVM_uxvzqHpV_/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2.                              Зробіть короткий конспект прочитаного.

 

02.12.2022., 22 група географічний модуль, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

02.12.2022

22

6

Тема уроку: «Урок у довкіллі. Дослідження проявів загальних закономірностей географічної оболонки у своїй місцевості».

Завдання до уроку:

Зробіть фото, які ілюструють прояви загальних закономірностей географічної оболонки. Додайте короткий коментар. Надішліть на мою електронну пошту.

02.12.2022

22

7

Систематизація знань. Семінар «Компонентні та комплексні прояви зональності в географічній оболонці. Їх обґрунтування на основі загальних закономірностей».

Завдання до уроку:

1.      Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання та оберіть проект:

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

2. Тести приймаю до 02.12.2022 року.

02.12. 2022

11

8

Тема уроку: «Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний громадянин».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 26, ст..118-119 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення поняття: «активна громадянська позиція».

 

01.12.2022., 22 група географічний модуль, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

01.12.2022

22

6

Тема уроку: «Основні етапи розвитку географічної оболонки: добіогенний, біогенний, антропогенний. Зв'язок загальних закономірностей географічної оболонки із ЗЗП».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/131JcSQMe570-3eZVZkLns0OIkH4QC4ni/view?usp=sharing

 1. У робочому зошиті складіть таблицю з короткою характеристикою етапів розвитку географічної оболонки

Назва етапу

Тривалість етапу

Найважливіші події

 

 

 

01.12.2022

11

7

Тема уроку: «Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадські організації. Інші форми самоорганізації громадян».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 23 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «громадянське суспільство».

 

 

 

 

30.11.2022., 32 група, узагальнення знань, 22 група фізіологія харчування, географічний модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

30.11.

2022

32

2

Тема уроку:«Презентація та захист образів природи, кращих проектів».

 

30.11.

2022

22

3

Тема уроку: «Нормування ліпідів та вуглеводів у раціонах харчування»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

 https://docs.google.com/document/d/153Ts8j0cWPgaKNmws9VRrsygRCQRXPoB/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1AVyji0NAnyQw5fDtdQaM-5TO1KJAyALW/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

 

30.11.2022

22

7

Тема уроку: «Закономірність неперервності розвитку географічної оболонки».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1cV9Dx0vYazMDwdaQDhrC3vn8BbleCXBx/view?usp=sharing

2. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності неперервності розвитку географічної оболонки.

 

29.11.2022., 32 група, узагальнення знань

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

29.11.

2022

32

8

Тема уроку:«Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу. Умови втілення в ПНКС стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз».

Завдання до уроку:

1 Познайомтесь з етапами розвитку ПНКС перейшовши за посиланням

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

2.  Створити презентацію «Причини екологічних криз»

 

25.11.2022., 22 група географічний модуль

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

25.11.2022

22

6

Тема уроку: «Просторові закономірності географічної оболонки: зональності, азональності, полярної симетрії. Закономірність зональності, її причини та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Періодичний закон географічної зональності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1OGrr8xZ7cyU5PhDQbvr89BXx-YRVZl2x/view?usp=sharing         

 1. випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності зональності географічної оболонки.

Виконайте лабораторну роботу № 1 «Аналіз графіку періодичного закону географічної зональності»

25.11.2022

22

7

Тема уроку: «Закономірність азональності, її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Секторність у природі материків».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1nBH-DyUvT2LNaHqXGDbXWcgI7LIDavWA/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності азональності географічної оболонки.
 2. Виконайте лабораторну роботу № 2 «Дослідження секторності фізико-географічних умов материків (на прикладі однієї з природних зон)»

 

 

24.11.2022., 22 група географічний модуль, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

24.11.2022

22

6

Тема уроку: «Закономірність колообігів речовини та перетворення енергії, види колообігів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1s60JQ2F4Zsb3c3r_X6PCfgJANTekszZy/view?usp=sharing  
 2. Перегляньте презентацію за посиланням: https://www.slideshare.net/Natali2017/ss-68253006
 3. Випишіть у робочий зошит визначення колообігу речовин.

 

24.11.2022

11

7

Тема уроку: «Роль політичних партій в демократичній державі. Практична робота 12 «Які принципи місцевого самоврядування в Україні».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 22 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «політична партія», «опозиція», «громадянська організація».


23.11.2022., 22 група фізіологія харчування, географічний модуль

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

23.11.

2022

22

3

Тема уроку: «Нормування білків у раціонах харчування»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1SMd_xWGomInffV3sumQlLyhuP-uxKM7Q/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2.                  Випишіть у зошит назви визначення «основні поживні речовини», «білки», чинники, що впливають на нормування білків.

3. Відповіді тестування надішліть на мою електронну адресу.

 

23.11. 2022

22

7

Тема уроку: «Закономірність азональності, її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Секторність у природі материків».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1nBH-DyUvT2LNaHqXGDbXWcgI7LIDavWA/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності азональності географічної оболонки.
 2. Виконайте лабораторну роботу № 2 «Дослідження секторності фізико-географічних умов материків (на прикладі однієї з природних зон)»

 

18.11.2022., 22 група географічний модуль

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

18.11.2022

22

6

Тема уроку: «Сучасні уявлення про географічну оболонку, її межі, склад та вертикальну будову. Джерела енергії процесів у географічній оболонці.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1vUpkxM37kv7VEfOGMfwIt0IA_G1tvX6H/view?usp=sharing
 2. Випишіть у робочий зошит визначення географічної оболонки.
 3. Складіть схему складових географічної оболонки.

 

18.11.2022

22

7

Тема уроку: «Загальні закономірності географічної оболонки. Поєднання закономірностей цілісності та дискретності. Види географічної дискретності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1uU6_d9WJBAhrmdyFTHElZ9qS0rKSVw4w/view?usp=sharing

Побудуйте схему «Закономірності географічної оболонки»

17.11.2022., 22 група географічний модуль, 11 група громадянська освіта

 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

17.11.2022

22

6

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

17.11.2022

11

7

Тема уроку: «Правова держава. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичній державі. Вибори і референдум як інструменти демократії».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 21 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Випишіть у зошити визначення понять: «вибори», «референдум».

 

 

16.11.2022., 22 група фізіологія харчування, географічний модуль 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

16.11.

2022

22

3

Тема уроку: «Історія розвитку харчування людини»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1ZcSed_0sVMJN6zea4vc6us9_tpcUUcZN/view?usp=sharing  

2.                  Випишіть у зошит назви основних етапів розвитку харчування та функції їжі.

3. Пригадайте зі шкільного курсу анатомії людини будову травної системи людини.

 

16.11. 2022

22

7

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

 

14.10.2022.,  11 група «Громадянська освіта»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

14.10. 2022

11

1

Тема уроку: «Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Захист прав дитини».

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текст параграфу № 13 ст.60-61 за посиланням.

https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

14.10. 2022

11

2

Тема уроку: «Забезпечення та захист прав людини й прав дитини в умовах збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 13 ст.62-63 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Занотуйте в зошит адресу, за якою слід відправляти листи до Європейського суду з прав людини.

14.10. 2022

11

5

Тема уроку: «Узагальнення та контроль знань з розділу (тестовий контроль)».

Завдання до уроку:

1.Пройдіть  тестовий контроль перейшовши за посиланням https://docs.google.com/document/d/1rUOhnorhCmnwxdrA24uj4gDs0YWWE97s/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. Фото відповідей у форматі: 1. А; 2.Б. надішліть на мою електронну пошту. Відповіді приймаю до 17 жовтня. 

14.10. 2022

11

7

Тема уроку: «Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність».

Завдання до уроку:

1.Уважно прочитайте текст параграфу № 14 за посиланням. https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2. Занотуйте в зошит визначення «суспільство», «солідарність», «соціальна згуртованість», «відповідальність».

13.10.2022., 17 група «Основи трудового законодавства», 11 група «Громадянська освіта»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

13.10. 2022

17

   4

Тема уроку: «Соціальні гарантії та соціальний захист працівників».

1. Уважно прочитайте текст за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1EQA5-tA-C5odyipIlMk4qvL-3gEUuAfc/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. У робочий зошит запишіть визначення поняття «соціальний захист».

3. Замалюйте в робочий зошит схему «Складові соціального захисту».

13.10. 2022

11

7

Тема уроку: «Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські механізми захисту прав людини».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текст параграфу № 13 за посиланням.

https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

 1. Випишіть у робочий зошит визначення «юридичний механізм захисту прав людини» та перелік національних органів, які захищають права людини й громадянина.

 

 

 

12.10.2022., 10 група «Основи трудового законодавства», 25 група географічний модуль 

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

12.10. 2022

10

   2

Тема уроку: «Види та межі матеріальної відповідальності».

1. Уважно прочитайте текст за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1Qk5ik0eBeM3eMKnYc_3Thm8aLCXhMlhc/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2. У робочий зошит запишіть визначення поняття «матеріальна відповідальність» та види матеріальної відповідальності.

3. Зробіть короткий конспект щодо умов матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

 

12.10. 2022

25

7

Тема уроку: «Закономірність неперервності розвитку географічної оболонки».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1cV9Dx0vYazMDwdaQDhrC3vn8BbleCXBx/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності неперервності розвитку географічної оболонки.

 

12.10. 2022

25

8

Тема уроку: «Основні етапи розвитку географічної оболонки: добіогенний, біогенний, антропогенний. Зв'язок загальних закономірностей географічної оболонки із ЗЗП».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/131JcSQMe570-3eZVZkLns0OIkH4QC4ni/view?usp=sharing

 1. У робочому зошиті складіть таблицю з короткою характеристикою етапів розвитку географічної оболонки

Назва етапу

Тривалість етапу

Найважливіші події

 

 

 

 

11.10.2022., 12 група «Основи трудового законодавства»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

11.10.

2022

12

8

Тема уроку: Залік.

1.                              Пройдіть тестування за посиланням та надішліть фото на мою пошту. Відповіді у форматі – 1. А., 2. Б. Звертаю увагу, що правильна відповідь може бути не одна.

https://docs.google.com/document/d/1odYn6dcosIxSIUuR29G79FOPSvec4uyD/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2.                              Відповіді приймаю до 14.10.2022 року.

29.09.2022., 17 група «Основи трудового законодавства»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

29.09.

2022

17

4

 «Види та межі матеріальної відповідальності».

1.                              Уважно прочитайте текст за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1Qk5ik0eBeM3eMKnYc_3Thm8aLCXhMlhc/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2.                              У робочий зошит запишіть визначення поняття «матеріальна відповідальність» та види матеріальної відповідальності.

3.                              Зробіть короткий конспект щодо умов матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

 

23.09.2022., 17 група, 11 група «Громадянська освіта»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

23.09.2022

11

1

Тема уроку: «Мобільність і адаптивність людини. Креативність.».

1.                              Уважно прочитайте текст параграфу 7 підручника за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2.                              У робочому зошиті дайте відповіді на запитання 1, 3, 5 на сторінці  32 у розділі «Перевір себе».

3.                              Фото виконаної роботи надішліть на мою електронну пошту.

23.09.2022

11

2

Тема уроку: «Поняття людської гідності. Людська гідність - основа прав людини. Рівність і рівноправність.».

1.                              Уважно прочитайте текст параграфу 8 підручника за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2.                              У робочий зошит запишіть визначення поняття «людська гідність» та «гуманізм».

23.09.2022

11

5

Тема уроку: «Поява та розвиток прав людини. Основоположні права і свободи людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини.».

1.                              Уважно прочитайте текст параграфу 9 та 10  підручника за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2.                              У робочий зошит запишіть класифікацію прав людини.

23.09.2022

11

7

Тема уроку: «Взаємовідносини «людина - держава». Верховенство права. Права і свободи людини та їх гарантування і захист державою.».

1.                              Уважно прочитайте текст параграфу 11 ст.49-50 підручника за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2.                              У робочий зошит запишіть визначення поняття «верховенство права» та елементи верховенства права.

 

22.09.2022., 17 група, 12 група «Основи трудового законодавства», 11 група «Громадянська освіта»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

22.09.

2022

17

4

Тема уроку: «Правові засади зміцнення трудової дисципліни».

1.                              Уважно прочитайте текст за посиланням https://docs.google.com/document/d/11LzXYkMgfeC7-pszn4Mjks7aPHTu8YIQ/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true.

2.                              У робочий зошит випишіть визначення поняття «дисципліна».

3.                              Зробіть короткий конспект пунктів 2 та 3.

 

22.09.

2022

12

6

Тема уроку: «Види та межі матеріальної відповідальності».

1.                              Уважно прочитайте текст за посиланням

https://docs.google.com/document/d/1Qk5ik0eBeM3eMKnYc_3Thm8aLCXhMlhc/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true

2.                              У робочий зошит запишіть визначення поняття «матеріальна відповідальність» та види матеріальної відповідальності.

3.                              Зробіть короткий конспект щодо умов матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

22.09.2022

11

7

Тема уроку: «Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція».

1.                              Уважно прочитайте текст параграфу 6 підручника за посиланням https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

2.                              У робочий зошит запишіть визначення поняття «самореалізація особистості» та «мотивація».

3.                              Побудуйте схему класифікації потреб.

4.                              Фото виконаної роботи надішліть на мою електронну пошту.

21.09.2022., 10 група «Основи трудового законодавства»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

21.09.

2022

10

2

Тема уроку:«Правові засади зміцнення трудової дисципліни».

1.                              Уважно прочитайте текст за посиланням https://docs.google.com/document/d/11LzXYkMgfeC7-pszn4Mjks7aPHTu8YIQ/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true.

2.                              Зробіть короткий конспект пунктів 2 та 3.

 

20.09.2022., 12 група «Основи трудового законодавства»

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

20.09.

2022

12

8

Тема уроку:«Правові засади зміцнення трудової дисципліни».

1.                              Уважно прочитайте текс за посиланням https://docs.google.com/document/d/11LzXYkMgfeC7-pszn4Mjks7aPHTu8YIQ/edit?usp=sharing&ouid=105539966673506921487&rtpof=true&sd=true.

2.                              Зробіть короткий конспект пунктів 2 та 3.

 

16.09.2022., 25 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

16.09.

2022

25

8

Тема уроку: «Основні напрями та методи фізико-географічних досліджень, їхнє пізнавальне і прикладне значення.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.  https://drive.google.com/file/d/1OaRZxJ_8b--k6kkII9jBzZXjZlowLbMp/view?usp=sharing

Складіть  схему «Методи фізико-географічних досліджень».

16.09. 2022

25

9

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

02.09.2022., 25 група географічний модуль, 20 група загально-природничий модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

02.09.

2022

25

3

Тема уроку: «Географія — система наук про природу, населення і господарство. Особливе місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук. Місце фізико-географічних знань у природничо-науковій картині світу і образі природи старшокласників. Структура системи географічних знань, їх зв’язок з іншими природничими знаннями. Особливості географічного світосприйняття.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1Gbv3b-DIvu4cjE7ZACSSrseebf25K13d/view?usp=sharing
 2. Випишіть у зошит визначення географії, як системи наук.
 3. Замалюйте схему структури системи географічних знань.

02.09. 2022

25

4

Тема уроку: «Формування фізико-географічних уявлень, ідей, теорій, методів в контексті історії розвитку природознавства».

Завдання до уроку:

Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням:  https://drive.google.com/file/d/1-zi60jrocXsDjTPH8FGtXIslhnAgnXw_/view?usp=sharing

 1. Випишіть у зошит прізвища українських географів та зазначте їх відкриття та досягнення.
 2. Розгляньте  у атласі основні маршрути першовідкривачів материків, великих подорожей.

02.09.

2022

20

5

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проєктів».

Завдання до уроку:

1.      Надіслати проєкт «Причини екологічних криз» на мою електронну адресу. Останній термін до 9 вересня.

01.09.2022., 20 група загально-природничий модуль, 27 група загально-природничий модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

01.09.

2022

27

1

Тема уроку:«Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1 Познайомтесь з етапами розвитку ПНКС перейшовши за посиланням

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

 

01.09. 2022

27

2

Тема уроку: «Умови втілення в ПНКС стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз».

Завдання до уроку:

1.      Створити презентацію «Причини екологічних криз»

01.09.

2022

20

4

Тема уроку:«Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1 Познайомтесь з етапами розвитку ПНКС перейшовши за посиланням

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

 

01.09. 2022

20

5

Тема уроку: «Умови втілення в ПНКС стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз».

Завдання до уроку:

1.      Створити презентацію «Причини екологічних криз»

01.09.

2022

27

7

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проєктів».

Завдання до уроку:

1.      Надіслати проєкт «Причини екологічних криз» на мою електронну адресу. Останній термін до 9 вересня.

07.06.2022 року, 10 група географічний модуль, узагальнення знань

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

07.

06.

22

10

1

Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

 1. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту. Дедлайн 10 червня.

3. Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання та оберіть проект:

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

07.

06.

22

10

2

Тема уроку: «Образ природи учня 10 класу»

Завдання до уроку:

1.                 Підготувати презентацію «Мій образ природи».

 

07.

06.

22

10

8

Тема уроку:  «Природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2. Випишіть у робочий зошит визначення природничо-наукової картини світу.

03.06.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

03.

06.

22

10

6

Тема уроку: «Поняття про географічне середовище, природно-ресурсний потенціал. Класифікація природних ресурсів».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1WItZYJy3QfKXeDhjiZINbYQZPO_1HMKq/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b4YjetOhtp0
 2. У робочому зошиті складіть схему класифікації природних ресурсів.

 

03.

06.

22

10

8

Тема уроку: «Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1BG-oDQFJdcwB8rGsCBwpIeLLLZRY-2yJ/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

3. Випишіть у робочий зошит визначення глобальних проблем людства та їх перелік.

01.06.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

01.

06.

22

10

6

Систематизація знань. Семінар «Компонентні та комплексні прояви зональності в географічній оболонці. Їх обґрунтування на основі загальних закономірностей».

Завдання до уроку:

1.      Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання та оберіть проект:

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

 

31.05.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

31.

05.

22

10

1

Тема уроку: «Закономірність неперервності розвитку географічної оболонки».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1cV9Dx0vYazMDwdaQDhrC3vn8BbleCXBx/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності неперервності розвитку географічної оболонки.

 

31.

05.

22

10

2

Тема уроку: «Основні етапи розвитку географічної оболонки: добіогенний, біогенний, антропогенний. Зв'язок загальних закономірностей географічної оболонки із ЗЗП».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/131JcSQMe570-3eZVZkLns0OIkH4QC4ni/view?usp=sharing

 1. У робочому зошиті складіть таблицю з короткою характеристикою етапів розвитку географічної оболонки

Назва етапу

Тривалість етапу

Найважливіші події

 

 

 

31.

05.

22

10

7

Тема уроку: «Урок у довкіллі. Дослідження проявів загальних закономірностей географічної оболонки у своїй місцевості».

Завдання до уроку:

Зробіть фото, які ілюструють прояви загальних закономірностей географічної оболонки. Додайте короткий коментар. Надішліть на мою електронну пошту.

27.05.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

27.

05.

22

10

6

Тема уроку: «Закономірність азональності, її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Секторність у природі материків».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1nBH-DyUvT2LNaHqXGDbXWcgI7LIDavWA/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності азональності географічної оболонки.
 2. Виконайте лабораторну роботу № 2 «Дослідження секторності фізико-географічних умов материків (на прикладі однієї з природних зон)»

27.

05.

22

10

8

Тема уроку: «Закономірність полярної асиметрії, її прояви у природних компонентах та природних комплексах. Закономірність ритмічності процесів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/12cNzD77oA38oK1jZ_FipCbn44bOff5BE/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності полярної асиметрії географічної оболонки.

 

26.05.2022 року, 31 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

26

05

22

31

8

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

25.05.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

25.

05.

22

10

6

Тема уроку: «Просторові закономірності географічної оболонки: зональності, азональності, полярної симетрії. Закономірність зональності, її причини та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Періодичний закон географічної зональності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1OGrr8xZ7cyU5PhDQbvr89BXx-YRVZl2x/view?usp=sharing         

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності зональності географічної оболонки.
 1. Виконайте лабораторну роботу № 1 «Аналіз графіку періодичного закону географічної зональності»

24.05.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

24.

05.

22

10

1

Тема уроку: «Сучасні уявлення про географічну оболонку, її межі, склад та вертикальну будову. Джерела енергії процесів у географічній оболонці.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1vUpkxM37kv7VEfOGMfwIt0IA_G1tvX6H/view?usp=sharing
 2. Випишіть у робочий зошит визначення географічної оболонки.
 3. Складіть схему складових географічної оболонки.

 

24.

05.

22

10

2

Тема уроку: «Загальні закономірності географічної оболонки. Поєднання закономірностей цілісності та дискретності. Види географічної дискретності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1uU6_d9WJBAhrmdyFTHElZ9qS0rKSVw4w/view?usp=sharing

Побудуйте схему «Закономірності географічної оболонки»

24.

05.

22

10

7

Тема уроку: «Закономірність колообігів речовини та перетворення енергії, види колообігів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1s60JQ2F4Zsb3c3r_X6PCfgJANTekszZy/view?usp=sharing  
 2. Перегляньте презентацію за посиланням: https://www.slideshare.net/Natali2017/ss-68253006
 3. Випишіть у робочий зошит визначення колообігу речовин.

18.05.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

18.

05.

22

10

1

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com17.05.2022 року, 10 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

17.05.

2022

10

1

Тема уроку: «Географія — система наук про природу, населення і господарство. Особливе місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук. Місце фізико-географічних знань у природничо-науковій картині світу і образі природи старшокласників. Структура системи географічних знань, їх зв’язок з іншими природничими знаннями. Особливості географічного світосприйняття.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1Gbv3b-DIvu4cjE7ZACSSrseebf25K13d/view?usp=sharing
 2. Випишіть у зошит визначення географії, як системи наук.

3. Замалюйте схему структури системи географічних знань. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

17.05.

2022

10

2

Тема уроку: «Формування фізико-географічних уявлень, ідей, теорій, методів в контексті історії розвитку природознавства».

Завдання до уроку:

Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням:  https://drive.google.com/file/d/1-zi60jrocXsDjTPH8FGtXIslhnAgnXw_/view?usp=sharing

 1. Випишіть у зошит прізвища українських географів та зазначте їх відкриття та досягнення.

      2. Розгляньте  у атласі основні маршрути першовідкривачів материків, великих подорожей.

17.05. 2022

10

7

Тема уроку: «Основні напрями та методи фізико-географічних досліджень, їхнє пізнавальне і прикладне значення.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.  https://drive.google.com/file/d/1OaRZxJ_8b--k6kkII9jBzZXjZlowLbMp/view?usp=sharing

Складіть  схему «Методи фізико-географічних досліджень».

16.05.2022 року, 31 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

16

05

22

31

1

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

16

05

22

31

7

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

13.05.2022 року, 31 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

13

05

22

31

1

Тема уроку: «Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу. Умови втілення в ній стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. 

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2.                 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

13

05

22

31

2

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

10.05.2022 року, 17 група географічний модуль, узагальнення знань,  37 група узагальнення знань

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

10.

05.

22

37

2

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

10.

05.

22

17

5

Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

 1. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту. Дедлайн 17 травня.

3. Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання та оберіть проект:

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

10.

05.

22

17

6

Тема уроку: «Образ природи учня 10 класу»

Завдання до уроку:

1.                 Підготувати презентацію «Мій образ природи».

 

10.

05.

22

17

7

Тема уроку:  «Природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2. Випишіть у робочий зошит визначення природничо-наукової картини світу.

 

05.05.2022 року, 17 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

05.

05.

22

17

3

Тема уроку: «Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1BG-oDQFJdcwB8rGsCBwpIeLLLZRY-2yJ/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

3. Випишіть у робочий зошит визначення глобальних проблем людства та їх перелік.

05.

05.

22

17

4

 Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

 1. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту. Дедлайн 06 травня.

3. Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

03.05.2022 року, 37 група узагальнення знань 

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

03

05

22

37

6

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

28.04.2022 року, 17 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

28.

04.

22

17

3

Тема уроку: «Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1BG-oDQFJdcwB8rGsCBwpIeLLLZRY-2yJ/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

3. Випишіть у робочий зошит визначення глобальних проблем людства та їх перелік.

28.

04.

22

17

4

 Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

 1. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту. Дедлайн 06 травня.

3. Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

27.04.2022 року, 37 група узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

27

04

22

37

8

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

21.04.2022 року, 17 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

21.

04.

22

17

3

Тема уроку: «Основні етапи розвитку географічної оболонки: добіогенний, біогенний, антропогенний. Зв'язок загальних закономірностей географічної оболонки із ЗЗП».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/131JcSQMe570-3eZVZkLns0OIkH4QC4ni/view?usp=sharing

 1. У робочому зошиті складіть таблицю з короткою характеристикою етапів розвитку географічної оболонки

Назва етапу

Тривалість етапу

Найважливіші події

 

 

 

21.

04.

22

17

4

Тема уроку: «Урок у довкіллі. Дослідження проявів загальних закономірностей географічної оболонки у своїй місцевості».

Завдання до уроку:

Зробіть фото, які ілюструють прояви загальних закономірностей географічної оболонки. Додайте короткий коментар. Надішліть на мою електронну пошту.

20.04.2022 року, 32 група узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

20

04

22

32

3

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

19.04.2022 року, 32 група узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

19

04

22

32

3

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

19

04

22

32

7

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

16.04.2022 року,  32 група узагальнення знань

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

16.

04.

22

32

5

Тема уроку: «Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу. Умови втілення в ній стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. 

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2.                 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

16.

04.

22

32

6

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

15.04.2022 року, 17 група географічний модуль, 34 група узагальнення знань

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

15.

04.

22

17

5

Тема уроку: «Закономірність неперервності розвитку географічної оболонки».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1cV9Dx0vYazMDwdaQDhrC3vn8BbleCXBx/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності неперервності розвитку географічної оболонки.

 

15.

04.

22

34

7

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

15.

04.

22

34

8

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

14.04.2022 року, 17 група географічний модуль, 34 група узагальнення знань

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

14.

04.

22

17

3

Тема уроку: «Закономірність азональності, її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Секторність у природі материків».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1nBH-DyUvT2LNaHqXGDbXWcgI7LIDavWA/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності азональності географічної оболонки.
 2. Виконайте лабораторну роботу № 2 «Дослідження секторності фізико-географічних умов материків (на прикладі однієї з природних зон)»

14.

04.

22

17

4

 Тема уроку: «Закономірність полярної асиметрії, її прояви у природних компонентах та природних комплексах. Закономірність ритмічності процесів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/12cNzD77oA38oK1jZ_FipCbn44bOff5BE/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності полярної асиметрії географічної оболонки.

14.

04.

22

34

7

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

14.

04.

22

34

8

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

13.04.2022 року, 37 група узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

13

04

22

37

4

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

12.04.2022 року, 37 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

12

04

22

37

5

Тема уроку: «Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу. Умови втілення в ній стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. 

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2.                 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

11.04.2022 року, 34 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

11

04

22

34

8

Тема уроку: «Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу. Умови втілення в ній стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. 

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2.                 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

07.

04.

22

17

 

Тема уроку: «Закономірність колообігів речовини та перетворення енергії, види колообігів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1s60JQ2F4Zsb3c3r_X6PCfgJANTekszZy/view?usp=sharing  
 2. Перегляньте презентацію за посиланням: https://www.slideshare.net/Natali2017/ss-68253006
 3. Випишіть у робочий зошит визначення колообігу речовин.

 

07.

04.

22

17

 

 Тема уроку: «Просторові закономірності географічної оболонки: зональності, азональності, полярної симетрії. Закономірність зональності, її причини та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Періодичний закон географічної зональності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1OGrr8xZ7cyU5PhDQbvr89BXx-YRVZl2x/view?usp=sharing         

 1. випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності зональності географічної оболонки.

Виконайте лабораторну роботу № 1 «Аналіз графіку періодичного закону географічної зональності»

31.03.2022 року, 17 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

31.

03.

22

17

3

Тема уроку: «Сучасні уявлення про географічну оболонку, її межі, склад та вертикальну будову. Джерела енергії процесів у географічній оболонці.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1vUpkxM37kv7VEfOGMfwIt0IA_G1tvX6H/view?usp=sharing
 2. Випишіть у робочий зошит визначення географічної оболонки.
 3. Складіть схему складових географічної оболонки.

 

31.

03.

22

17

4

Тема уроку: «Загальні закономірності географічної оболонки. Поєднання закономірностей цілісності та дискретності. Види географічної дискретності».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.   https://drive.google.com/file/d/1uU6_d9WJBAhrmdyFTHElZ9qS0rKSVw4w/view?usp=sharing

Побудуйте схему «Закономірності географічної оболонки»

24.03.2022 року, 17 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

Предмет «Географічний модуль»

Тема та завдання до уроку

24.03.

2022

17

3

Тема уроку: «Основні напрями та методи фізико-географічних досліджень, їхнє пізнавальне і прикладне значення.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.  https://drive.google.com/file/d/1OaRZxJ_8b--k6kkII9jBzZXjZlowLbMp/view?usp=sharing
 2. Складіть  схему «Методи фізико-географічних досліджень».

24.03.

2022

17

4

Тема уроку: Систематизація знань. Семінарське заняття «Пізнавальне і прикладне значення фізико-геграфічних досліджень».

Завдання до уроку:

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем:

 1. Застосування одного із методів фізико-географічних досліджень при вивченні своєї місцевості.

      2. Внесок видатних персоналій у розвиток фізико-географічних ідей, теорій, методів. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

17.03.2022 року, 17 група географічний модуль, 22 група фізіологія харчування

Дата

групи

уроку

Тема та завдання до уроку

17.03.

2022

17

3

Тема уроку: «Географія — система наук про природу, населення і господарство. Особливе місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук. Місце фізико-географічних знань у природничо-науковій картині світу і образі природи старшокласників. Структура системи географічних знань, їх зв’язок з іншими природничими знаннями. Особливості географічного світосприйняття.»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1Gbv3b-DIvu4cjE7ZACSSrseebf25K13d/view?usp=sharing
 2. Випишіть у зошит визначення географії, як системи наук.

3. Замалюйте схему структури системи географічних знань. Повідомлення відсилайте на мою електронну адресу ludmila27051970@gmail.com

17.03.

2022

17

4

Тема уроку: «Формування фізико-географічних уявлень, ідей, теорій, методів в контексті історії розвитку природознавства».

Завдання до уроку:

Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням:  https://drive.google.com/file/d/1-zi60jrocXsDjTPH8FGtXIslhnAgnXw_/view?usp=sharing

 1. Випишіть у зошит прізвища українських географів та зазначте їх відкриття та досягнення.

      2. Розгляньте  у атласі основні маршрути першовідкривачів материків, великих подорожей.

17.03. 2022

22

8

Шановні учні, настав час підвести підсумки вивчення предмета «Фізіологія харчування». Ми їх проведемо у формі тестування. Надсилайте відповіді до тестів у вигляді фото на мою пошту. Відповіді оформляйте таким чином: Прізвище, імя; 1. а, 2. б,   ……Зазначаю, що правильна відповідь може бути не одна! Бажаю успіху! Чекаю ваших відповідей до 23 березня.

1.Розділ фізіології, який вивчає хімічні перетворення харчових речовин на енергію, структурні елементи тіла, визначає потреби організму в харчових речовинах, називається:

А) фізіологія;

В) санітарія та гігієна;

Б) фізіологія харчування;

Г) біологія.

 

2. До харчових речовин належать:

А) білки;

В) вуглеводи;

Б) жири;

Г) всі відповіді правильні.

 

3.Які функції виконують в організмі білки:

А) будівельну;

В) енергетичну;

Б) захисну;

Г) всі відповіді правильні.

 

4.Які продукти харчування багаті на білок?

А) молоко;

В) фрукти;

Б) борошно;

Г) овочі.

 

5. До якої групи жирів належить соняшникова олія?

А) рідкі;

В) рослинні;

Б) тверді;

Г) тваринні.

 

6. У яких продуктах харчування міститься знана частина вуглеводів?

А) риба;

В) яйця;

Б) мясо;

Г) крупи та борошняні вироби.

 

7. Які складові входять до складу травної системи людини?

А) ротова порожнина, стравохід, шлунок, тонкий та товстий кишечник, печінка, підшлункова залоза;

В) ротова порожнина, кишечник, шлунок;

Б) шлунок, кишечник;

Г) шлунок, печінка, підшлункова залоза.

 

8. Яку кислоту продукують секреторні клітини шлунку?

А) ортофосфорну;

В) соляну;

Б) нітратну;

Г) карбонатну.

 

9. Які чинники впливають на добову норму поживних речовин?

А) вік людини;

В) характер виконуваної роботи;

Б) стать людини;

Г) всі відповіді правильні.

 

10. Добова потреба людини у вітаміну С становить:

А) 70-100 мг;

В) 100-200 мг;

Б) 1-2 мг;

Г) 0,01-0,02 мг.

 

11. Нестача якого вітаміну може викликати таке захворювання як рахіт?

А) А;

В) С;

Б) В;

Г) Д.

 

12. Вкажіть на способи вітамінізації їжі:

А) використання продуктів у свіжому вигляді;

В) вітамінізація харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості;

Б) додавання вітамінних препаратів до харчового раціону;

Г) усі відповіді правильні.

 

13. Який продукт містить легкозасвоюваний кальцій:

А) печінка;

В) крупа вівсяна;

Б) твердий сир;

Г) борошно.

 

14. За рахунок яких двох протилежних процесів забезпечується обмін речовин?

А) асиміляція, дисиміляція;

В) дисиміляція, синтез;

Б) асиміляція, розщеплення;

Г) асиміляція, гідроліз.

 

15. Приймання їжі протягом доби в чітко визначений час, раціональний її розподіл за масою, калорійністю, вмістом харчових речовин, називається:

А) лікувальне харчування;

В) дієта;

Б) режим харчування;

Г) нераціональне харчування.

 

16. Зазначте розподіл їжі для дорослої людини (% добового раціону) при чотирьох разовому харчуванні:

А) 20-25, 10-15, 40-45, 20-25;

В) 10-15, 20-25, 40-45, 20-25;

Б) 10-15, 20-25, 20-25, 40-45;

Г) 25, 25, 25, 25.

 

17. Раціональне харчування це:

А) забезпечення організму поживними речовинами;

В) забезпечення організму білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами;

Б) доцільно організоване та своєчасне постачання організму людини поживною та смачною їжею, яка містить оптимальну кількість поживних речовин, необхідну для життя, росту і працездатності;

Г) харчування, яке забезпечує швидше одужання хворого.

 

18. Харчування, організоване за спеціально розробленими дієтами для лікування або попередження різних захворювань, називається:

А) лікувальним;

В) систематичним;

Б) раціональним;

Г) нераціональним.

 

19. Технологічна обробка продуктів для страв лікувального харчування повинна забезпечувати щадний режим. Вирізняють такі види щадного режиму:

А) хімічний;

В) термічний;

Б) механічний;

Г) усі відповіді правильні.

 

20. Дієта, яка призначається при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічних гастритах з нормальною або підвищеною секретністю:

 

 

А) дієта №1;

В) дієта № 7;

Б) дієта № 5;

Г) дієта №9.

 

21. Дієта № 9 призначається при захворюванні:

А) нирок;

В) туберкульозі;

Б) цукровому діабеті;

Г) хворобі Боткіна.

 

22. Добова потреба у вуглеводах людини, яка займається легкою фізичною працею становить:

А) 150 гр;

В) 600 гр;

Б) 400 гр;

Г) 800 гр.

 

09.02.2022 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

09.

02.

22

22

8

Тема уроку: «Характеристика основних дієт»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/10vzcp9BNOEQRl04b3SiYuO4qr8vj72Fs/view?usp=sharing  

2У робочому зошиті зробіть короткий опис основних дієтичних столів.

 

02.02.2022 року, 22 група фізіологія харчування

 

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

02.

02.

22

22

5

Тема уроку: «Характеристика основних дієт»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/10vzcp9BNOEQRl04b3SiYuO4qr8vj72Fs/view?usp=sharing  

2У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного (до розділу Дієтичні столи).

 

15.12.2021 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

15.

12.

21

22

7

Тема уроку: «Особливості раціонального харчування»

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1tJGRi4oy9hERK4nY5HU1ZxmlwDBtH850/view?usp=sharing  

2. Занотуйте до робочого зошита визначення раціонального харчування, їжі, харчового раціону.

13.12.2021 року, 22 група фізіологія харчування

Да

та

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

13.

12.

21

22

8

Тема уроку: Структура харчового раціону

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текст, перейшовши за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1MsPaP6-RbwCJdGd2b9jHx80Ln0it7SBT/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення харчового раціону та вимоги до складання харчового раціону.

12.11.2021 року, 22 група, фізіологія харчування

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

12

11

21

21

5

Тема уроку: «Предмет і завдання курсу фізіологія харчування»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/16VAkxobvkZJXK6IxYP9a80PgPy3OZaPX/view?usp=sharing

2.                 Випишіть у зошит визначення фізіології, фізіології харчування, предмету дисципліни та основне завдання фізіології харчування.

 

12

11

21

22

6

Тема уроку: «Історія розвитку харчування людини»

Завдання до уроку:

1.                 Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1ZcSed_0sVMJN6zea4vc6us9_tpcUUcZN/view?usp=sharing  

2.                  Випишіть у зошит назви основних етапів розвитку харчування та функції їжі.

3. Пригадайте зі шкільного курсу анатомії людини будову травної системи людини.

 

03.11.2021 року, 27 група, загально-природничий модуль

 

03.

11.

21

27

7

Тема уроку: «Умови втілення в ПНКС стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз».

Завдання до уроку:

1.      Створити презентацію «Причини екологічних криз»

03.

11.

21

27

8

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проєктів».

Завдання до уроку:

1.      Надіслати проєкт на мою електронну адресу. Останній термін до 9 листопада.

29.10.2021 року, 27 група, узагальнення знань, загально-природничий модуль

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

7

Тема уроку:  «Природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2. Випишіть у робочий зошит визначення природничо-наукової картини світу.

8

Тема уроку:«Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1 Познайомтесь з етапами розвитку ПНКС перейшовши за посиланням

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

 

28.10.2021 року, 27 група, узагальнення знань

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

8

Тема уроку: «Образ природи учня 10 класу»

Завдання до уроку:

1.                 Підготувати презентацію «Мій образ природи».

 

28.10.2021 року, 27 група, узагальнення знань

27.10.2021 року, 27 група, географічний модуль

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

5

Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

2. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту. Дедлайн 30 жовтня.

3. Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання та оберіть проект:

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

26.10.2021 року, 27 група, географічний модуль

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

7

Тема уроку: «Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1BG-oDQFJdcwB8rGsCBwpIeLLLZRY-2yJ/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

3. Випишіть у робочий зошит визначення глобальних проблем людства та їх перелік.

 

25.10.2021 року, 25 група, узагальнення знань, загально-природничий модуль,

27 група географічний модуль

Дата

групи

уроку

 

Тема та завдання до уроку

25.

10.

21

25

1

Тема уроку:  «Природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing

2. Випишіть у робочий зошит визначення природничо-наукової картини світу.

25.

10.

21

25

 2

Тема уроку:«Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу».

Завдання до уроку:

1 Познайомтесь з етапами розвитку ПНКС перейшовши за посиланням

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

25.

10.

21

25

4

Тема уроку: «Умови втілення в ПНКС стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз».

Завдання до уроку:

1.      Створити презентацію «Причини екологічних криз»

25.

10.

21

25

5

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проєктів».

Завдання до уроку:

1.      Надіслати проєкт на мою електронну адресу. Останній термін до 30 жовтня.

25.

10.

21

27

7

Тема уроку: «Поняття про географічне середовище, природно-ресурсний потенціал. Класифікація природних ресурсів».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1WItZYJy3QfKXeDhjiZINbYQZPO_1HMKq/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b4YjetOhtp0
 2. У робочому зошиті складіть схему класифікації природних ресурсів.

 

 

23.10.2021 року, 25 група, географічний модуль, узагальнення знань

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

1

Тема уроку: «Поняття про географічне середовище, природно-ресурсний потенціал. Класифікація природних ресурсів».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1WItZYJy3QfKXeDhjiZINbYQZPO_1HMKq/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b4YjetOhtp0
 2. У робочому зошиті складіть схему класифікації природних ресурсів.

 

2

Тема уроку: «Глобальні проблеми людства, зумовлені використанням природних ресурсів. Конструктивно-географічні засади взаємодії суспільства та природи в контексті Концепції сталого розвитку людства».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1BG-oDQFJdcwB8rGsCBwpIeLLLZRY-2yJ/view?usp=sharing

 1. Перегляньте відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8

3. Випишіть у робочий зошит визначення глобальних проблем людства та їх перелік.

 

6

Тема уроку: «Систематизація знань. Семінар №12. Ноосфера і сталий розвиток людства: аргументи за і проти названих концепцій».

Завдання до уроку:

 1. Виберіть та виконайте один із запропонованих проектів:

-          Обґрунтування і моделювання змін антропогенного ландшафту в своїй місцевості.

-          Можливі сценарії розвитку взаємовідносин між людиною і природою у майбутньому

2. Виконані проекти надсилайте на мою електронну пошту. Дедлайн 27 жовтня.

 

 

7

Тема уроку: «Образ природи учня 10 класу»

Завдання до уроку:

1.                 Підготувати презентацію «Мій образ природи».

 

22.10.2021 року, 25 група, географічний модуль

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

1.

Тема уроку: «Закономірність неперервності розвитку географічної оболонки».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1cV9Dx0vYazMDwdaQDhrC3vn8BbleCXBx/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності неперервності розвитку географічної оболонки.

 

2.

Тема уроку: «Основні етапи розвитку географічної оболонки: добіогенний, біогенний, антропогенний. Зв'язок загальних закономірностей географічної оболонки із ЗЗП».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/131JcSQMe570-3eZVZkLns0OIkH4QC4ni/view?usp=sharing

 1. У робочому зошиті складіть таблицю з короткою характеристикою етапів розвитку географічної оболонки

Назва етапу

Тривалість етапу

Найважливіші події

 

 

 

6.

Тема уроку: «Урок у довкіллі. Дослідження проявів загальних закономірностей географічної оболонки у своїй місцевості».

Завдання до уроку:

 1. Зробіть фото, які ілюструють прояви загальних закономірностей географічної оболонки. Додайте короткий коментар. Надішліть на мою електронну пошту.

7.

Систематизація знань. Семінар «Компонентні та комплексні прояви зональності в географічній оболонці. Їх обґрунтування на основі загальних закономірностей».

Завдання до уроку:

1.      Зайдіть за посиланням, виконайте тестові завдання та оберіть проект:

https://drive.google.com/file/d/17yL5FeKJ_ZdRJfjCw9VaUZZHdv5KezkV/view?usp=sharing

 

 

 

20.10.2021 року, 25 група, географічний модуль

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

2

Тема уроку: «Закономірність полярної асиметрії, її прояви у природних компонентах та природних комплексах. Закономірність ритмічності процесів у географічній оболонці».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/12cNzD77oA38oK1jZ_FipCbn44bOff5BE/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності полярної асиметрії географічної оболонки.

 

19.10.2021 року, 25 група, географічний модуль

№ зп

Тема  уроку, завдання до уроку

 

5.

Тема уроку: «Закономірність азональності, її чинники та прояви у природних компонентах та природних комплексах. Секторність у природі материків».

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1nBH-DyUvT2LNaHqXGDbXWcgI7LIDavWA/view?usp=sharing

 1. Випишіть у робочий зошит визначення сутності закономірності азональності географічної оболонки.
 2. Виконайте лабораторну роботу № 2 «Дослідження секторності фізико-географічних умов материків (на прикладі однієї з природних зон)»

 

23.04.2021 року, 37 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

23

04

21

37

1

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

 

23

04

21

37

5

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

 

21.04.2021 року, 37 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

21

04

21

37

7

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

 


20.04.2021 року, 37 група, узагальнення знань

Да

та

гру

пи

уро

ку

 

Тема та завдання до уроку

20

04

21

37

6

Тема уроку: «Еволюція природничо-наукової картини світу. Сучасна природничо-наукова картина світу. Умови втілення в ній стратегії сталого розвитку суспільства та відомостей про причини екологічних криз»

Завдання до уроку:

 1. Уважно прочитайте текстовий матеріал за посиланням. https://drive.google.com/file/d/1juLDF5BgJTgWQJnOUHj3rgGp76AJQXlP/view?usp=sharing
 2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83

2. У робочому зошиті зробіть короткий конспект прочитаного.

20

04

21

37

8

Тема уроку: «Презентація та захист образів природи, кращих проектів.»

Завдання до уроку:

Створіть презентацію «Природничі науки і моя професія», надішліть на мою електронну адресу.

 


16.04.2021 року, 22 група фізіологія харчування

Шановні учні, настав час підвести підсумки вивчення предмета «Фізіологія харчування». Ми їх проведемо у формі тестування. Надсилайте відповіді до тестів у вигляді фото на мою пошту. Відповіді оформляйте таким чином: Прізвище, імя; 1. а, 2. б,   ……Зазначаю, що правильна відповідь може бути не одна! Бажаю успіху! Чекаю ваших відповідей до 23 квітня

1.Розділ фізіології, який вивчає хімічні перетворення харчових речовин на енергію, структурні елементи тіла, визначає потреби організму в харчових речовинах, називається:

А) фізіологія;

В) санітарія та гігієна;

Б) фізіологія харчування;

Г) біологія.

 

2. До харчових речовин належать:

А) білки;

В) вуглеводи;

Б) жири;

Г) всі відповіді правильні.

 

3.Які функції виконують в організмі білки:

А) будівельну;

В) енергетичну;

Б) захисну;

Г) всі відповіді правильні.

 

4.Які продукти харчування багаті на білок?

А) молоко;

В) фрукти;

Б) борошно;

Г) овочі.

 

5. До якої групи жирів належить соняшникова олія?

А) рідкі;

В) рослинні;

Б) тверді;

Г) тваринні.

 

6. У яких продуктах харчування міститься знана частина вуглеводів?

А) риба;

В) яйця;

Б) мясо;

Г) крупи та борошняні вироби.

 

7. Які складові входять до складу травної системи людини?

А) ротова порожнина, стравохід, шлунок, тонкий та товстий кишечник, печінка, підшлункова залоза;

В) ротова порожнина, кишечник, шлунок;

Б) шлунок, кишечник;

Г) шлунок, печінка, підшлункова залоза.

 

8. Яку кислоту продукують секреторні клітини шлунку?

А) ортофосфорну;

В) соляну;

Б) нітратну;

Г) карбонатну.

 

9. Які чинники впливають на добову норму поживних речовин?

А) вік людини;

В) характер виконуваної роботи;

Б) стать людини;

Г) всі відповіді правильні.

 

10. Добова потреба людини у вітаміну С становить:

А) 70-100 мг;

В) 100-200 мг;

Б) 1-2 мг;

Г) 0,01-0,02 мг.

 

11. Нестача якого вітаміну може викликати таке захворювання як рахіт?

А) А;

В) С;

Б) В;

Г) Д.

 

12. Вкажіть на способи вітамінізації їжі:

А) використання продуктів у свіжому вигляді;

В) вітамінізація харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості;

Б) додавання вітамінних препаратів до харчового раціону;

Г) усі відповіді правильні.

 

13. Який продукт містить легкозасвоюваний кальцій:

А) печінка;

В) крупа вівсяна;

Б) твердий сир;

Г) борошно.

 

14. За рахунок яких двох протилежних процесів забезпечується обмін речовин?

А) асиміляція, дисиміляція;

В) дисиміляція, синтез;

Б) асиміляція, розщеплення;

Г) асиміляція, гідроліз.

 

15. Приймання їжі протягом доби в чітко визначений час, раціональний її розподіл за масою, калорійністю, вмістом харчових речовин, називається:

А) лікувальне харчування;

В) дієта;

Б) режим харчування;

Г) нераціональне харчування.

 

16. Зазначте розподіл їжі для дорослої людини (% добового раціону) при чотирьох разовому харчуванні:

А) 20-25, 10-15, 40-45, 20-25;

В) 10-15, 20-25, 40-45, 20-25;

Б) 10-15, 20-25, 20-25, 40-45;

Г) 25, 25, 25, 25.

 

17. Раціональне харчування це:

А) забезпечення організму поживними речовинами;

В) забезпечення організму білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами;

Б) доцільно організоване та своєчасне постачання організму людини поживною та смачною їжею, яка містить оптимальну кількість поживних речовин, необхідну для життя, росту і працездатності;

Г) харчування, яке забезпечує швидше одужання хворого.

 

18. Харчування, організоване за спеціально розробленими дієтами для лікування або попередження різних захворювань, називається:

А) лікувальним;

В) систематичним;

Б) раціональним;

Г) нераціональним.

 

19. Технологічна обробка продуктів для страв лікувального харчування повинна забезпечувати щадний режим. Вирізняють такі види щадного режиму:

А) хімічний;

В) термічний;

Б) механічний;

Г) усі відповіді правильні.

 

20. Дієта, яка призначається при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічних гастритах з нормальною або підвищеною секретністю:

 

 

А) дієта №1;

В) дієта № 7;

Б) дієта № 5;

Г) дієта №9.